maandag 16 september 2013

Koptienden Bussum 1658De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 17
Folcken Jansz 17
Gerrit Eerten 17
Ewout Jacobsz 17
Lijsbet Jans dochter 17
Aert Elbertsz 17
Gerrit Guesen 18
Jacob Roelofsz 18
Harman Heijn 18
Harman Lubbertsz 18
Harman Willemsz 18
Gerbert Rijcksz 18
Gerrit Freeksz 19
Ghooe Jansz 19
Evert Aertsz 19
Harman Heijn 19
Willem Petersz 20
Gerrit Harmansz 20
Dirck Koppesz 21
Jan Petersz Lap 21
Marten Jansz 21
Heijn Coppesz 21
Ghooe Gerritsz 21
Jan Rijcksz 22
Aert Gerritsz 22
Claes Gerrit Guesen 22
Freeck Elbertsz 22
Jacob Claesz 22
Marten Elbertsz 23
Corn Freeksz 23
Jan Elbertsz 23
De Pot ,tot Bussum, 23
Lambertgen Heijn ,dochter van Heijn Coppesz, 23
Crijn Willemsz 23
Jan Martsz 23
Harman Heijn Jan Beerisz ,de Jonge, 23
Geerte Gerrits ,wedeu van Elbert Aertsz, 24

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Bussum 1654De namen en het folionummer.

Gerrit Jansz 17
Elbert Jansz 17
Folcken Jansz 17
Gerrit Eerten 17
Ewout Jacobsz 17
Lijsbet Jacobs dochter 17
Aert Elbertsz 17
Geerit Geusen 18
Jacob Rolofsz 18
Harman Heijndricksz 18
Harman Lubbertsz 18
Harman Willemsz 18
Gerbert Rijcksz 18
Gerrit Vreecksz 19
Heijndrick Harman Jan Baarentsz 19
Geu Jansz 19
Peter Jansz Mets 19
Evert Aertsz 19
Harman Heijndricksz 19
Willem Petersz 20
Willem Crijnen 20
Gerrit Harmensz 20
Ebbe Gijsbertsz 20
Dirck Koppensz 21
Jan Petersz Lap 21
Marten Jansz 21
Heijndrick Koppensz 21
Geu Gerretsz 21
Jan Rijcksz 22
Aert Gerretsz 22
Claes Gerrit Geusz 22
Freeck Elbertsz 22
Jacob Claesz 22
Marten Elbertsz 23
Corn Freecksz 23
Jan Elbertsz 23
De Pot ,tot Nieu Bussum, 23

Bron:Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

 http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl

Koptienden Bussum 1649De namen en het folionummer.

Gerret Jansz [n-b] 17
Elbert Jansz [n-b] 17
Volcken Jansz [n-b] 17
Gerret Eerten [n-b] 17
Euwout Jacobsz [n-b] 17
Lijsbeth Jacobs dochter [n-b] 17
Aert Elbertsen [n-b] 17
Gerret Geusen [n-b] 18
Jacob Roolofsen  [n-b] 18
Harman Lubbertsen [n-b] 18
Lambert Petersen [n-b] 18
Harman Willemsen [n-b] 18
Garbrandt Rijcksen [n-b] 18
Gerret Vriecken [n-b] 19
Heijndrick Harmansen Jan Beerentsz [n-b] 19
Geu Jansen [n-b] 19
Peter Jansen Mets [n-b] 19
Evert Aertsen [n-b] 19
Harman Heijn [n-b] 19
Willem Petersen [n-b] 20
Willem Crijnen [n-b] 20
Gerret Harmansen [n-b] 20
Ebbe Gijsbertsen [n-b] 20
Dirck Koppensen [n-b] 21
Jan Petersen Lap [n-b] 21
Martijn Jansen [n-b] 21
Heijn Coppen [n-b] 21
Jacob Eerten [n-b] 21
Geu Gerretsen [n-b] 21
Jan Rijcksen [n-b] 22
Aert Gerretsen [n-b] 22
Claes Gerretsen Geusen [n-b] 22
Freek Elbertsen [n-b] 22
Jacob Claesz [n-b] 22
Deliaen Elberts [n-b] 23
Martijn Elbertsen [n-b] 23
Corn Vricksen [n-b] 23
Jan Elbertsen [n-b] 23

[n-b = Nieu Bussum]

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl